Top mới nhất Năm dẫn tin tức Urban

. Độ sáng của một của LED là đúng tùy thuộc vào bao nhiêu ngày nay nó rút . Điều đó có nghĩa tố . Việc đầu tiên nhận rằng to lớn sáng bóng đèn LED tiêu hao pin rất nhiều nhanh , vì thêm sáng nảy sinh từ các thêm năng lượng được sử dụng .

. các ban đầu hàng từ bàn biểu thị lượng ngày nay LED của bạn sẽ có thể chăm sóc liên tục . Trong trường hợp này , bạn có thể cung cấp nó 20mA hoặc ít nhiều , và nó sẽ glow sáng nhất của nó tại 20mA. Thứ hai hàng cho chúng ta biết những gì tối đa đỉnh mới nhất thực sự cần được cho ngắn gọn nổ

thường xuyên LED màu gồm hổ phách, đỏ , thân thiện với môi , và xanh da trời. Để làm trắng nhẹ nhàng , độc đáo bóng râm đèn LED được kết hợp hoặc bao gồm với a phosphor product rằng cải màu của các nắng để a cũng công nhận “trắng” nhẹ sử dụng trong nhà

Mặc dù không phải là một LED màn hình , một tv cách sử dụng các loại một kết hợp của một đèn nền LED với Liquid crystal Display bảng được gọi là một LED truyền hình bộ bởi một số công ty và các nhà cung cấp [ một] [4 ]

. đèn LED được sử dụng trong nhiều ứng dụng ví dụ màn hình video trực tuyến show, và dần như điển hình nguồn ánh sáng . Xem thêm laser bán dẫn .

. năm 2003, CU sinh viên đại học Nate Seidle chiên ảnh hưởng cung cấp trong mình ký túc xá nhà và, thay vì một cách để được đơn giản thay thế, chọn bắt đầu mình rất riêng doanh nghiệp. Vì sau đó, Sparkfun đã trở thành dành riêng cho bền vững hỗ trợ vào đất đạt điện tử biết chữ từ trụ sở của chúng tôi ở Boulder, Colorado

. Nếu bạn mua Nó Bây giờ, bạn sẽ bạn sẽ trả tiền cho này product . Nếu bạn muốn có các thêm hàng hóa bạn có chọn để đủ điều kiện cho việc này mặt , đóng cửa sổ này và chèn những điều hướng của bạn giỏ hàng .

. Bạn cũng sẽ tìm thấy lai phương pháp tiếp cận bất cứ nơi nào a chuẩn “bóng đèn” hoặc có thể thay thế nhẹ nhàng tài nguyên cấu trúc là đã sử dụng và đặc biệt thích hợp cho một cuốn tiểu thuyết fixture. Đèn LED cho a to lớn cơ hội cho đổi mới trong đèn loại tố và hình a rộng hơn bề rộng của chương trình so với chung đèn công nghệ

Relief xác minh tuân thủ trên hai mươi cần để đối phó với hiệu suất tổng thể và nhãn mác .

. Một điện current đi qua a vi mạch, trong đó chiếu sáng h?c thanh nh?c nhỏ ánh sáng nguồn chúng tôi liên lạc đèn LED và kết quả cuối cùng là đáng chú ý nhẹ . Để dừng hiệu suất chung rắc rối , nhiệt đèn LED làm được hấp thụ ngay vào a nhiệt chìm

. 4V Ahead Voltage Drop mỗi . Tất nhiên chúng tôi sẽ Chúng ta có thể muốn để kết hợp a current hạn chế điện trở, thích hợp ? Làm thế nào sẽ bạn khám phá ra điện áp qua điện trở đó? Hoàn toàn đơn giản :

Đăng nhập hoặc đăng ký để đưa lên ý kiến. Đăng nhập hoặc đăng ký để bài nhận xét . Đăng nhập vào đưa lên ý kiến

. đèn LED là điốt bán dẫn mà chung phát ra một cá nhân bước sóng ánh sáng khi trừ tiền thêm với năng lượng điện . Nguyên đỏ , ngày nay , nhiều màu có thể tạo xác định bởi vật liệu sử dụng cho những ý tưởng trong dò của bạn

. Tìm hiểu cách Harrods là kết hợp lấp lánh để nó cửa hàng bán lẻ với điện bảo tồn bán lẻ ánh sáng Khám phá thêm Dubai nhà nghỉ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Top mới nhất Năm dẫn tin tức Urban”

Leave a Reply

Gravatar